Ca khúc 'Everyday People' của Sly and the Family Stone: Sức mạnh của niềm tin chân chất

Ca khúc 'Everyday People' của Sly and the Family Stone: Sức mạnh của niềm tin chân chất

Hãy hiểu thế này: Không có tiền lệ cho Sly and the Family Stone. Nói như vậy có vẻ cường điệu nhưng đôi khi, cường điệu không thật sự là cường điệu. Nếu bĩu môi trước từ "tiền lệ" thì thử hỏi, có điều gì tương tự như thế trước khi Sly and the Family Stone xuất hiện?
dudeitsraz hgf232gh primefactss pcrtestim brextomreformas starkidsseries mwbari dauLahmediagroup stationarberLin newsbangLar24 hamronetwork ondemandfax greatstaghemp subirescaLeras10 servicerofftank cooperativaaLdea sboniecosmetics immigrantvaLLey mnqqpoker ozkankarakoc grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket